Blue Flower

Netwerk op STOOM

Netwerk STOOM is in voorjaar 2016 opgericht door bestuursleden Helga Witjes en Peter Ritzen. Doel is het Overheidsontwikkelmodel in stand houden en doorontwikkelen ten behoeve van de kwaliteit van de Nederlandse overheid. Het netwerk STOOM bestaat uit leden vanuit overheid en bedrijfsleven met een brede achtergrond van onderzoek, audit en organisatie-ontwikkeling. Zowel personen als bedrijven kunnen lid worden.

Hoe je lid kunt worden vind je op onze pagina lidmaatschap.

 

STOOM in beweging

Op donderdag 19 april 2018 kwamen de leden van STOOM bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. In de Raadszaal van de gemeente Olst-Wijhe vond een dynamische middag plaats waarin stappen werden gemaakt om te komen tot een vernieuwing van het overheidsontwikkelmodel. Met medewerking van bestuur, denktank en dagvoorzitter kwam de groep in één middag van vraagstelling tot resultaat, van pitches tot potloodschets. Een mooi resultaat van een boeiende middag!

Bekijk het videoverslag van de Netwerkbijeenkomst STOOM 19 april 2018 (klik op de afbeelding of hier). 

 

In het voorjaar van 2019 organiseert STOOM in samenwerking met de Bestuursacademie een conferentie voor leden en niet-leden rond het thema Burgerparticipatie. Houd de site of de nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Hercertificering

Ben je opgeleid als auditor Overheidsontwikkelmodel en wil je het certificaat voor een periode van drie jaar verlengen of je kennis over het model opfrissen, schrijf je dan nu in voor de bijscholingsdag van netwerk STOOM op woensdag 10 april 2019. 

Ga naar de pagina Hercertificering auditoren.

 

Bestuur

 

Het bestuur van STOOM bestaat uit zes leden. Je ziet ze hier op de foto (van links naar rechts) op de achterste rij: Peter Ritzen (secretaris), Andres van den Berge, Theo Hupse en op de voorste rij: Esther Klaassen, Mariël de Vries (penningmeester), Helga Witjes (voorzitter). 

  

Convenant met bestuursacademie

Op 27 november 2016 hebben we met de Bestuursacademie een convenant afgesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over het gebruik van het model. Het eigendom van het Overheidsontwikkelmodel is daarbij overgedragen aan de Stichting. 

Op STOOM

Op dit moment is het bestuur bezig met het verder uitwerken van het auditbeleid en de afspraken daaromheen. Ondertussen stromen aanmeldingen van nieuwe leden voor ons netwerk binnen, zowel individuele leden als organisaties worden lid. En natuurlijk denken we na over hoe we het netwerk kunnen versterken en het model nog beter te laten aansluiten op de praktijk en nieuwe ontwikkelingen. Mocht je daar ideeën over hebben, je bent van harte welkom om deze met ons te delen. Je ervaringen met het model in jouw organisatie of praktijk kun je delen door een artikel in te sturen voor onze blog.

Wat kan het netwerk voor u betekenen?

Het netwerk kan je in contact brengen met mensen die een audit kunnen verzorgen of een positiebepaling uitvoeren op basis van het Overheidsontwikkelmodel. Ook zorgt het netwerk voor (her)certificering van auditoren, het delen van kennis over toepassingen van het model en bewaakt zij de kwaliteit van de audits door het beoordelen van de rapporten. Het netwerk houdt het model up to date en volgt daarvoor de ontwikkelingen bij de semi overheid op de voet. Opleidingen voor auditoren verzorgt de Bestuursacademie (onderdeel van NCOI). Meer over de activiteiten van STOOM vind je op onze pagina Activiteiten. Voor organisaties die lid zijn verzorgt het netwerk een gratis adviesgesprek per jaar met een of meer specialisten en alle leden worden regelmatig uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten. 

Zoek je contact? Dat kan op verschillende manieren, zie ook onze pagina contact.