Blue Flower

 

 

Netwerk STOOM ondersteunt de doorontwikkeling van de kwaliteit van de Nederlandse overheid door toepassing van het overheidsontwikkelmodel. Het netwerk organiseert bijeenkomsten, congressen en trainingen en faciliteert positiebepalingen, audits, adviestrajecten in nauwe samenwerking met de Bestuursacademie Nederland. Bestuur en leden van STOOM investeren continue in de doorontwikkeling van het overheidsontwikkelmodel en de bijbehorende instrumenten. Het netwerk STOOM bestaat uit leden vanuit overheid en bedrijfsleven met een brede achtergrond van onderzoek, audit en organisatie-ontwikkeling. Zowel personen als bedrijven kunnen lid worden.

Hoe je lid kunt worden vind je op onze pagina lidmaatschap.

 

 

 

VOORAANKONDIGING

Jaarcongres STOOM in samenwerking met de Bestuursacademie

Keep Calm

 

Maakt u zich ook (te) druk over de Omgevingswet? Verken met spelers uit de overheid, advies- en bouwwereld waar u zich echt druk over moet maken. Kom op dinsdag 7 mei naar ons jaarcongres, waar we met sprekers, games en een inspiratieplein elkaar uitdagen aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Meer informatie.

 

STOOM in beweging: netwerkbijeenkomst Flip the Model

Benieuwd naar het vernieuwde ontwerp van het OO-model en wat het jou te bieden heeft? Verdiepen, sparren en bijdragen? Kom naar de netwerkbijeenkomst Flip the Model op vrijdag 22 maart! Interessant voor auditoren, kwaliteitsmedewerkers, managers, leden van bestuur en directie. 

Meer informatie en inschrijven.

 

Hercertificering

Ben je opgeleid als auditor Overheidsontwikkelmodel en wil je het certificaat voor een periode van drie jaar verlengen of je kennis over het model opfrissen, schrijf je dan nu in voor de bijscholingsdag van netwerk STOOM op woensdag 10 april 2019. Op veler verzoek gaan we op deze dag ook nader in op de ingezette doorontwikkeling van het model. Er is volop ruimte voor verdieping.

Ga naar de pagina Hercertificering auditoren.

 

Bestuur

 

Het bestuur van STOOM bestaat uit zes leden. We hebben ook ambassadeurs die de toepassing van het OO-model mede uitdragen. Hier op de foto (van links naar rechts) op de achterste rij: Peter Ritzen (secretaris), Andres van den Berge (ambassadeur), Theo Hupse en op de voorste rij: Esther Klaassen, Mariël de Vries (penningmeester), Helga Witjes (voorzitter). Bestuurslid Coen Nuijten staat niet op de foto. Hij stelt zich in dit artikel voor.

 

Convenant met bestuursacademie

Op 27 november 2016 hebben we met de Bestuursacademie een convenant afgesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over het gebruik van het model. Het eigendom van het Overheidsontwikkelmodel is daarbij overgedragen aan de Stichting. 

Op STOOM

Op dit moment is het bestuur bezig met het verder uitwerken van het auditbeleid en de afspraken daaromheen. Ondertussen stromen aanmeldingen van nieuwe leden voor ons netwerk binnen, zowel individuele leden als organisaties worden lid. En natuurlijk denken we na over hoe we het netwerk kunnen versterken en het model nog beter te laten aansluiten op de praktijk en nieuwe ontwikkelingen. Mocht je daar ideeën over hebben, je bent van harte welkom om deze met ons te delen. Je ervaringen met het model in jouw organisatie of praktijk kun je delen door een artikel in te sturen voor onze blog.

Wat kan het netwerk voor u betekenen?

Het netwerk kan je in contact brengen met mensen die een audit kunnen verzorgen of een positiebepaling uitvoeren op basis van het Overheidsontwikkelmodel. Ook zorgt het netwerk voor (her)certificering van auditoren, het delen van kennis over toepassingen van het model en bewaakt zij de kwaliteit van de audits door het beoordelen van de rapporten. Het netwerk houdt het model up to date en volgt daarvoor de ontwikkelingen bij de semi overheid op de voet. Opleidingen voor auditoren verzorgt de Bestuursacademie (onderdeel van NCOI). Meer over de activiteiten van STOOM vind je op onze pagina Activiteiten. Voor organisaties die lid zijn verzorgt het netwerk een gratis adviesgesprek per jaar met een of meer specialisten en alle leden worden regelmatig uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten. 

Zoek je contact? Dat kan op verschillende manieren, zie ook onze pagina contact.